Trygg Hansa

Barnförsäkringen hos Trygg Hansa heter TryggaBarn, här finns det några olika prisnivåer och man väljer helt enkelt efter hur ekonomin i hemmet ser ut och vilka behov man har. Det går i stort sett att skräddarsy en försäkring för ditt barn. Det finns ingen självrisk man behöver betala på denna försäkring och den gäller dygnet runt i hela världen.

Här kommer en lista på vilka punkter den innehåller vid sjukdom och olycksfall:

Nedsatt funktionsförmåga

Nedsatt arbetsförmåga

Händelseförsäkring

Månadsersättning

Förstahjälpersättning

Sjukhusvistelse

Vård i hemmet

Engångskostnader

Vanprydande ärr

Krisförsäkring

Livförsäkring

Om du istället tecknar försäkringen TryggaBarn Plus för ditt barn så kan du få ersättning i form av engångsbelopp för sjukdomar som annars är undantagna. Dock måste barnet ha beviljats vårdbidrag från Försäkringskassan med minst 25 % för någon av dessa sjukdomar.

Att tänka på

Om du tecknar denna tilläggsförsäkring efter att barnet fyllt sex månader så kommer den inte att gälla för neuropsykiatriska störningar.

I tilläggsförsäkringen så ingår ersättning för sjukhusvistelse för sjukdomar som annars är helt undantagna i försäkringen TryggaBarn.

Tilläggsförsäkringen TryggaBarn Plus ger ersättning i form av dagsbelopp och ett engångsbelopp vid följande sjukdomar:

Blödarsjuka

Medfödda ämnesomsättningssjukdomar

Neuropsykiatrisk störning

Sjukdom i centrala nervsystemet och muskelsystemet

Sensorineural hörselnedsättning

Missbildning och kromosomavvikelse

Mer information hittar du hos Trygg Hansas egna webbsida.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*