Skandia

På Skandia är de helt unika när det gäller deras barnförsäkring eftersom att den gäller ända in i 30 årsåldern. Och när barnförsäkringen löper ut behöver den försäkrade personen inte göra en ny hälsoundersökning för att teckna en ny liv- eller olycksfallsförsäkring.

Första året som ditt barn är försäkrat med Skandias barnförsäkring får du 50 % rabatt om du tecknar den individuella innan ditt barn fyllt 10 år.

Hos Skandia kan du välja mellan två olika barnförsäkringar, Barnförsäkring allt i ett och Skandia barnförsäkring, den senare är den individuella. Med allt i ett får man ett prisvärt och bra skydd när det gäller både sjukdoms och olycksfall. Med den individuella kan du få ersättning vid fler tillfällen som exempelvis ersättning till en förälder som måste vårda barnet under en längre tid.

Barnförsäkring Allt i Ett

En barnförsäkring oavsett antalet barn

Invaliditetsersättning med upp till 30 prisbasbelopp som betalas ut i form av ett engångsbelopp.

Vanprydande ärr

Dödsfall

Sjukhusvistelse

Vid olycksfall ersätts läkekostnader, resekostnader, tandskadekostnader, merkostnader samt rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader.

Om barnet är över 16 år ingår även en krisförsäkring

Försäkringen gäller till 25 års ålder

Ingen hälsoprövning behövs

Skandia Barnförsäkring

En barnförsäkring per barn

Ersättning vid invaliditet som är en följd av olycksfall eller sjukdom, betalas ut i form av ett engångsbelopp.

Ersättning för inkomstbortfall

Vanprydande ärr

Dödsfall

Engångskostnadsbidrag

Periodiskt kostnadsbidrag

Sjukhusvistelse

Vård i hemmet

Akutvårdsersättning

Första hjälpen

Försörjarrisk

Vid olycksfall ersätts kostnader för läkare, tandskada och resekostnader

Tillval: Dygnet runt sköterska, Medfödd sjukdom

Hälsoprövning utförs

För mer information kan du besöka Skandias hemsida.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*