Folksam

På Folksam har dem en mycket omfattande och bra sjuk och olyckfallsförsäkring för barn som ligger i mellanprisklassen. Här kommer en liten lista på några av de saker som den innehåller:

Bestående funktionsnedsättning

Om ditt barn skulle få funktionsnedsättning eller få problem med att komma in på arbetsmarknaden så kan de betala en ersättning. Här skiljer dem på medicinsk och ekonomisk invaliditet.

Medicinsk invaliditet: Med detta menar de en bestående funktionsnedsättning. Denna ersättning betalas ut enligt en gemensam tabell för alla försäkringsbolag och betalas ut med ett engångsbelopp.

Ekonomisk invaliditet: Med detta menar de att barnet har fått en nedsatt arbetsförmåga genom sjukdom eller olycksfall och på grund av det inte kan arbeta eller bara arbeta halvtid.

Ersättning vid kritisk sjukdom

En del sjukdomar räknar man som kritiska sjukdomar, det kan tillexempel vara MS, cancer och en del hjärnskador. Drabbas ditt barn av en sådan kritisk sjukdom så har du genom Folksams försäkring rätt till en ersättning.

Ärr

När ditt barn har fått ett ärr som resultat av en sjukdom eller en olycka så kan du genom Folksams barnförsäkring få en ersättning. Då handlar det främst om operationsärr eller större ärr efter en olyckshändelse.

Vårdkostnader

Om du vid vård av allvarligt sjukt barn blir berättigad till vårdbidrag eller tillfällig föräldrapenning enligt socialförsäkringsbalken så kan du få en viss ersättning.

Fritidsaktivitet

Om ditt barn förolyckas under tiden för en organiserad aktivitet utanför hemmet så kan du få ersättning.

Krisbehandling

Om ditt barn skulle hamna i psykisk ohälsa på grund av tillexempel ett överfall eller dylikt så kan Folksam hjälpa dig att få kontakt med psykolog och betala för 10 tillfällen.

Dessutom innehåller barnförsäkringen hos Folksam: akutersättning, sjukhusvistelse, vård i hem, hjälpmedel, tandskador, kläder, glasögon, läkarvård och dödsfall.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*