Ditt barn är förmodligen det viktigaste du har, och att skaffa en bra barnförsäkring kan därför kännas självklart. Mindre självklart är det vilken försäkring du ska välja och vad som skiljer de olika försäkringarna åt.

Vad är en barnförsäkring?

En barnförsäkring är en försäkring för barn som är en kombination av en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Det innebär att du betalar en premie, en liten summa varje månad, och om ditt barn råkar ut för en sjukdom eller olycka kan du få ersättning från försäkringen.

Exakt vilka villkor barnförsäkringen har, hur stor ersättning det går att få vid olika tillfällen och hur mycket du behöver betala skiljer sig åt beroende på vilket försäkringsbolag det är. Därför är det viktigt att läsa igenom villkoren så att du vet vad det egentligen är du betalar för, och så att du kan välja den som passar bäst för just dig och dina barn.

Vad ingår i en barnförsäkring?

För det mesta täcks i stort sett allt som rör olyckor och sjukdom, även om villkoren kan skilja sig åt mellan olika bolag. Här är några exempel på vad som kan ingå i en barnförsäkring. För att veta vad som gäller för en specifik försäkring måste du läsa villkoren för just den.

Akuta problem

Om barnet måste stanna på sjukhus över natten kan den som har vårdnadsansvaret för barnet få ersättning. Det vanliga är att det går att få en sådan ersättning en gång per problem, oavsett om det är en sjukdom eller en skada. Om sjukdomen kräver upprepade akutbesök med inläggning går det då inte att få denna ersättning från försäkringen flera gånger. Däremot brukar det gå att få ersättning för sjukhusvistelse.

Sjukdomar

Vid allvarliga sjukdomar som hjärnskador, diabetes, reumatism eller amputation går det att få ersättning från en barnförsäkring. Det kan också gå att få vid vissa psykiska sjukdomar och neuropsykiatriska diagnoser, som oro, ångest, ADHD eller autism.

Skador

Vid allvarliga skador, som allvarlig brännskada, allvarlig fraktur eller brusten hälsena, går det att få ersättning från försäkringen. Om barnet får ett ärr kan det vara möjligt att få ersättning på grund av det, beroende på bland annat var ärret sitter.

Vård och rehabilitering

När barnet behöver vårdas på sjukhus kan vårdnadshavaren få ersättning. Vanligt är att det gäller för vårdtid på upp till ett år och att ersättningen räknas ut per vårddygn.

Om andra former av vård behövs går det att få ersättning för de kostnader den vården innebär. Efter ett olycksfall där tänderna skadats går det dessutom att få ersättning för tandläkarkostnader. Det går också att få ersättning för resor till och från vård- eller tandläkarbesök.

När ett barn behöver vårdas hemma kan vårdnadshavaren få ersättning från barnförsäkringen, om han eller hon inte får vårdbidrag från Försäkringskassan. Vanligt är att detta bara gäller tills barnet är 16 år. Är barnet över 18 år finns möjlighet till en vårdersättning eller periodisk sjukersättning, som han eller hon då får själv. Det beror också på vilka ersättningar Försäkringskassan betalar ut.

Behöver barnet praktiska hjälpmedel efter en sjukdom eller olycka kan det gå att få ersättning från barnförsäkringen för det. Det kan vara till exempel att få hemmet eller bilen anpassade.

Det kan också vara möjligt att få ersättning för kostnader för kristerapi.

Långvariga konsekvenser

Om ett barn får en bestående skada går det att få ersättning från barnförsäkringen. Det är en läkare som bedömer skadan, som kan ha uppkommit efter en sjukdom eller av en skada. Den långvariga skadan brukar i de här fallen kallas för ”medicinsk invaliditet” och anges i procent. Då görs en uppskattning av hur stor del av kroppens funktioner som förlorats.

Om barnet skulle dö betalas en viss summa ut från försäkringen till dödsboet, vilket för det mesta är barnets familj.

Ekonomiska konsekvenser

När det blir så att barnets sjukdom eller skada påverkar en framtida förmåga att försörja sig, går det att få ersättning från en barnförsäkring. För det mesta krävs då att arbetsförmågan blivit nedsatt med minst 50 %.

Vad kostar en barnförsäkring?

Premien för en barnförsäkring ligger för det mesta på någonstans mellan 100 och 300 kronor i månaden. Det som i högst utsträckning påverkar priset för försäkringen är hur mycket du vill kunna få ut från försäkringen om något händer ditt barn. Ju högre försäkringsbelopp desto högre premie. Priserna skiljer sig också åt mellan olika försäkringsbolag, så det kan vara värt att jämföra dem.

Det är viktigt att du väljer en försäkring du har råd med. För att vara säker på att barnförsäkringen ska gälla för en sjukdom eller olycka måste du betala premien varje månad (eller varje kvartal om det är den sortens betalningar). Uteblir en betalning ökar risken att försäkringsbolaget inte vill betala ut ersättning senare. Att ha en försäkring som helt säkert gäller är trots allt viktigare än att ha den försäkring som verkar allra bäst och där mest ingår.

Finns det erbjudanden eller rabatter?

Alla försäkringsbolag vill ha kunder under lång tid, och är därför måna att locka till sig dig medan barnet fortfarande är litet. De vet att det är större chans att få nya kunder när de skaffar en helt ny försäkring än att få kunder att byta från ett bolag till ett annat. Därför kan det finnas rabatt på priset om du till exempel tecknar försäkringen under barnets första år.

Det kan också finnas erbjudanden eller rabatter ifall du har flera försäkringar hos samma bolag. Tänk därför igenom ifall du kan ha alla försäkringar på samma ställe.

Ibland finns det erbjudanden för försäkringar som du kan få genom till exempel din bank, ditt fackförbund, Hyresgästföreningen eller någon annan organisation.

Hur länge gäller en barnförsäkring?

Det vanligaste är att barnförsäkringar gäller fram tills att barnet är 25 år. Det kan även finnas andra upplägg, där den slutar gälla tidigare eller varar tills personen är till exempel 30 år.

Fyra tips när du ska välja en barnförsäkring

  • Läs villkoren för barnförsäkringar hos olika bolag och jämför de olika försäkringarna.
  • Jämför priserna och hur mycket du kan få i ersättning.
  • Se om du kan ha flera försäkringar hos samma bolag, eftersom du brukar tjäna på det.
  • Välj en försäkring som har en premie du är säker på att du kan betala. Kan du inte betala slutar försäkringen att gälla.